2008

Celoplošná oprava chodníků ulice U Borského parku

10. 6. 2008 | Autor: Kolařík Arnošt , Ing.

V 05/2008 byla zahájena celoplošná oprava chodníků U Borského parku.

Celoplošně bude opraven chodník v úseku Politických vězňů - Skupova. Délka úpravy 1 km, provede se odstranění stávajících živičných povrchů, vyrovnání obrub, snížení a bezbariérová úprava napojení chodníku v křižovatkách, položení nového povrchu ze zámkové dlažby.

   

U Borského parku - původní stavU Borského parku - původní stavU Borského parku - původní stavU Borského parku - původní stavU Borského parku - původní stav

Zhotovitel stavby f. Cetina a Kenaur.

Celkové náklady 1,9 mil Kč.

Termín dokončení je stanoven do 30.8.2008.

Město Plzeň