2008

Celoplošná oprava chodníků před 18. ZŠ Plzeň - Bolevec

16. 9. 2008 | Autor: Kolařík Arnošt , Ing.

Během léta byla provedena oprava povrchů chodníků před 18. ZŠ v Plzni Bolevci.18. ZŠ nám. Odboje - nový stav18. ZŠ nám. Odboje - původní stav

 

V rámci stavby byla opravena plocha chodníků před vstupem do školy od Lidické ulice a z náměstí Odboje, chodník od ulice Majakovského k Lidické ulici, vstup do školy a přilehlý chodník na Majakovského ulici a také schodiště spojující chodníky od Majakovského k náměstí Odboje.
Výměnou za stávající poškozené povrchy byly provedeny nové ze zámkové dlažby, vyrovnaly se a doplnily obruby, provedla se úprava vjezdu z Majakovského ulice do školy. Odvodnění plochy před školou bylo zajištěno zaústěním svodů do kanalizace.

Původní stav

18. ZŠ nám. Odboje - původní stav18. ZŠ nám. Odboje - původní stav18. ZŠ nám. Odboje - původní stav18. ZŠ nám. Odboje - původní stav

 

Nový stav

18. ZŠ nám. Odboje - nový stav18. ZŠ nám. Odboje - nový stav18. ZŠ nám. Odboje - nový stav18. ZŠ nám. Odboje - nový stav

 

Stavba byla ukončena v srpnu 2008.

Zhotovitelem stavby byla firma Cetina a Kenaur.

Celkové náklady činily 1,9 mil. Kč.

Město Plzeň