2008

Celoplošná oprava chodníků 17.Listopadu

10. 6. 2008 | Autor: Kolařík Arnošt , Ing.

 V úseku od ulice E. Beneše ke Klatovské bude provedena oprava chodníku po levé straně směr Klatovská.17. listopadu - původní stav

 

V rámci této opravy povrchů chodníku bude provedena i oprava chodníků v parku na křižovatce E.Beneše x 17. Listopadu. Povrch chodníku bude proveden s vyznačením cyklistické stezky, pruh chodníku pro pěší bude proveden ze zámkové dlažby a povrch pruhu pro cyklisty bude proveden z živičného materiálu. Součástí této opravy budou nezbytné úpravy zeleně.

17. listopadu - původní stav17. listopadu - původní stav17. listopadu - původní stav

 

Zahájení se předpokládá v 09/2008 a dokončení do 11/2008.

Celkové náklady stavby jsou předběžně vyčísleny na 3 mil Kč.

Zhotovitel stavby bude vybrán výběrovým řízením.

Město Plzeň