2008

Brožíkova ulice - oprava vozovky

23. 4. 2008 | Autor: Haldová Vladislava

Již v loňském roce byl v rámci I. etapy opraven úsek Brožíkovy ulice mezi ulicemi Mírová a Čermákova. V dubnu 2008 navázala II. etapa opravy v úseku mezi ulicemi Čermákova a Družstevní.Brožíkova ulice - nový stav

 

V rámci druhé etapy byla vyměněna stará obrusná vrstva asfaltobetonu a nahrazena novou, dále byly vyrovnány stávající žulové obruby. Touto opravou nedošlo ke změně nivelety ani šířkového uspořádání stávající komunikace. 

 

Původní stav:

Brožíkova ulice - původní stavBrožíkova ulice - původní stav

 

Nový stav:

Brožíkova ulice - nový stavBrožíkova ulice - nový stav

 

Zhotovitel: VHS s.r.o., divize 3 - Plzeňské komunikace, Presslova 13, Plzeň

Celkové náklady: 500 000,- Kč.

Město Plzeň