2008

Brojova ulice - oprava chodníků

3. 4. 2008 | Autor: Haldová Vladislava

V letošním roce bude provedena oprava nevyhovujících živičných povrchů chodníků v Brojově ulici poškozených kořeny stromů a po výkopech inženýrských sítí.

Nové povrchy budou provedeny z betonové zámkové dlažby v okrové barvě. Souběžně s chodníkem bude proveden jednosměrný pruh pro cyklisty se živičným povrchem oddělený od chodníku hmatným pruhem pro nevidomé. 

Brojova ulice - původní stavBrojova ulice - původní stavBrojova ulice - původní stavBrojova ulice - původní stav

Termín realizace: březen - květen 2008.

Dodavatel stavby: OBSTAV profi s.r.o.

Celkové náklady: 1,7 mil. Kč.

Město Plzeň