2008

Bezpečný přechod - Masarykova ulice

18. 5. 2008 | Autor: Haldová Vladislava

V rámci programu zvyšování bezpečnosti na přechodech pro chodce byla zahájena přestavba křižovatky Masarykova - Slezská na Doubravce.

Vozovka byla v místě úpravy zúžena na šířku 7,5 m, došlo k rozšíření chodníku po levé straně ve směru od centra, přechody přes ulici Masarykovu a Slezskou byly navrženy v šířce 3 m.

Přechody jsou vybaveny integrovaným svítidlem s dopravní značkou IP 6 (Přechod pro chodce) a blikačem oranžové barvy. Pro zvýraznění samotného místa přechodu jsou ve vozovce zapuštěna svítidla LED bílé barvy.

 

Původní stav  

Masarykova přechod - původní stavMasarykova přechod - původní stav
 

Nový stav  

Masarykova přechod - nový stavMasarykova přechod - nový stavMasarykova přechod - nový stav

Zhotovitel stavby: Dobroslav Bořík, Prvomájová 39, 322 00 Plzeň - Křimice

Celkové náklady stavby: 1.100.000,- Kč.

Stavba byla dokončena v dubnu 2008.

Město Plzeň