2007

Zprovoznění světelné signalizace v Částkově ulici v Plzni

18. 9. 2007 | Autor: Pouzar Vladimír , Ing.

V souvislosti s dokončováním rekonstrukce Částkovy ulice, došlo v místě také k některým úpravám na světelné signalizaci.


Na křižovatce se Slovanskou byla provedena kompletní přestavba SSZ. Řízení křižovatky je v provozu od srpna 2007 a zatím běží v pevném signálním plánu. Po dokončení a zprovoznění Částkovy ulice v říjnu 2007 se předpokládá přechod na dynamické řízení v návaznosti na okolní křižovatky na Slovanské.


Na kruhovém objezdu Částkova x Koterovská x Francouzská je nově instalována signalizace na tramvajovém přejezdu. Byla spuštěna v polovině září 2007 a funguje v režimu trvalé zelené pro vozidla se spínáním pro tramvaje na základě výzev z trolejových kontaktů. Nové signalizační zařízení je instalováno výhradně z důvodu preference tramvají.

Město Plzeň