2007

Zprovoznění nové signalizace na křižovatce Plaská x Okounová

20. 9. 2007 | Autor: Pouzar Vladimír , Ing.

Počátkem září 2007 byla zprovozněna nová světelná signalizace na křižovatce ulic Plaská a Okounová.

Vzhledem ke zvýšenému pohybu chodců kolem zdejších tramvajových zastávek a permanentním problémům s dodržováním maximální rychlosti, zejména na Plaské do centra, bylo rozhodnuto zabezpečit dříve neřízenou křižovatku světelnou signalizací.

Křižovatka funguje v dynamickém režimu s preferencí Plaské ulice. Ulice Okounová a přechody pro chodce jsou řešeny na výzvu detektorů, resp. chodeckých tlačítek.

Přechody jsou dělené se samostatnou signalizací přes jízdní pruhy v každém směru, přes tramvajový pás řízeny nejsou - na přijíždějící soupravu jsou chodci upozorněni oranžovým blikačem a výstražnou tabulkou "Chodci, pozor tramvaj".

V současné době je signalizace ve zkušebním provozu a pracuje se na definitivním odladění zelené vlny v návaznosti na křižovatky Plaská x Studentská a Plaská x Tachovská.

Další informace o celé stavbě

Město Plzeň