2007

Zlepšení reakcí na dopravní požadavky na křižovatce Nepomucká - Jasmínová

14. 3. 2007 | Autor: Šmíd Robert, Bc.

V souvislosti s rekonstrukcí křižovatky Nepomucká - Jasmínová, která byla ukončena v prosinci roku 2006, bylo instalováno i nové světelné signalizační zařízení, zahrnující i původně samostatný přechod pro chodce u pošty.

V rámci odladění nového dopravního řešení byla provedena úprava řízení směřující k odstranění dílčích nedostatků. Největším problémem byla velmi dlouhá čekací doba na chodeckém přechodu naproti poště v Nepomucké ulici.

K509 Nepomucka - JasmínováK509 Nepomucka - Jasmínová

Provedené úpravy výrazně zkracují dobu čekání na zmiňovaném přechodu. Ke zrychlení reakcí na aktuální dopravní situaci pomohla změna zpracování výzev pro levé odbočení z Nepomucké do Jasmínové ulice a rozlišení požadavků pro odbočení z Jasmínové ulice na odbočení levé a pravé. Výzva vozidla je realizována na základě stání na smyčce, nikoliv jen projetím. Zkráceny byly i maximální doby prodlužování signálu volno pro vozidla jedoucí po Nepomucké ulici.

V budoucnu dozná řízení křižovatky ještě drobných úprav v návaznosti na vysledování funkčnosti nainstalovaných ultrazvukových detektorů pro MHD.

Město Plzeň