2007

Žižkova ulice - oprava chodníku

25. 6. 2007 | Autor: Haldová Vladislava

V průběhu měsíce května a června proběhla oprava chodníku v ul. Žižkova, v úseku mezi ulicemi Družstevní a Erbenova.

Nevyhovující živičný povrch byl nahrazen zámkovou dlažbou šedé barvy typ BEST - BEATON.

Součástí stavby byla též výměna linky ze žulových kostek lemujících chodník za záhonovou obrubu BEST - Parkan.

Původní stav:

Žižkova ulice - původní stav

Nový stav:

Žižkova ulice - nový stavŽižkova ulice - nový stav

Zhotovitel: ISKOM s.r.o.

Zahájení stavby: 21.5.2007

Termín dokončení: 8.6.2007

Celkové náklady: 779.735,- Kč.

Město Plzeň