2007

Vybudování přechodu pro chodce v Sirkové ulici

18. 9. 2007 | Autor: Kolařík Arnošt , Ing.

Bezpečnost chodců byla hlavním důvodem úprav křižovatky Sirková x Americká. Byl zřízen nový úrovňový přechod pro chodce z prostoru parkoviště u OD TESCO na tramvajové zastávky. Přechod je zabezpečen světelnou signalizací.

V rámci stavby byly provedeny úpravy povrchu vozovky a chodníků, úpravy světelné signalizace a kamerového systému, úpravy veřejného osvětlení a sadovnické úpravy.

Původní stav:

Sirková - původní stavSirková - původní stav

Nový stav:

Sirková - nový stavSirková - nový stavSirková - nový stav

Zhotovitelem stavby byl na základě výběrového řízení firma ISKOM s.r.o. z Plzně

Celkové náklady 8,3 mil Kč.

Stavba přechodu pro chodce na Sirkově ulici v Plzni byla zahájena v 03/2007. Termín dokončení stavby byl 07/2007.

Město Plzeň