2007

Úprava světelné signalizace na křižovatce Borská - Němejcova

8. 3. 2007 | Autor: Šmíd Robert, Bc.

 V návaznosti na dokončenou kompletní rekonstrukci této křižovatky došlo též k přepracování stávajícího dopravního řešení světelné signalizace.

Na všech čtyřech vjezdech do křižovatky byla doplněna samostatná návěstidla pro levé odbočení s cílem zvýšit bezpečnost. Dopravní řešení umožňuje levé odbočení současně s přímým směrem nebo dvě protisměrná levá odbočení současně. 

K139 Borská - NěmejcovaK139 Borská - Němejcova

Upravený je i způsob zpracování informací z detektorů, na základě kterých se při řízení rozhoduje o zařazení či prodloužení signálu pro příslušný směr. Výzva je realizována stáním vozidla na smyčce, nikoliv jen projetím.

Pro potřeby preference MHD jsou na křižovatce instalovány ultrazvukové detektory pro trolejbusy. Po odladění funkčnosti těchto detektorů bude preference MHD zahrnuta do dopravního řešení.

Město Plzeň