2007

Úprava křižovatky Barvínková - Písecká

20. 5. 2007 | Autor: Kolařík Arnošt , Ing.

Z důvodu zvýšení bezpečnosti vozidel a chodců byla provedena úprava stávající křižovatky Barvínková - Písecká na okružní křižovatku.

Do prostoru křižovatky byl vložen střední ostrov ve tvaru elipsy. Na úpravu středu křižovatky navázaly úpravy jednotlivých ramen v nezbytném rozsahu pro realizaci ochranných ostrůvků v délkách 15 m od okraje okružní křižovatky.

V rámci stavby byly dále provedeny úpravy vodorovného a svislého dopravního značení, úpravy odvodnění komunikace a úpravy zeleně.

Původní stav:

Barvínková ul. - původní stavBarvínková ul. - původní stav

Nový stav:

Barvínková ul. - nový stavBarvínková ul. - nový stavBarvínková ul. - nový stav

Stavba byla zahájena v 03/2007 a dokončena 05/2007.

Zhotovitelem stavby byla firma SSŽ a.s.

náklady činily 3,6 mil Kč.

Město Plzeň