2007

Ulice Pod Vrchem v Plzni

23. 7. 2007 | Autor: Haldová Vladislava

Na základě schváleného plánu oprav pro rok 2007 byla na přelomu května a června provedena oprava povrchu chodníku v ul. Pod vrchem v úseku ulic Republikánská - Pod Švabinami (levá strana).

Původní stav:   

Pod Vrchem - původní stavPod Vrchem - původní stavPod Vrchem - původní stav

Nový stav:   

Pod Vrchem - nový stavPod Vrchem - nový stavPod Vrchem - nový stav

Stávající asfaltový povrch chodníku byl nahrazen zámkovou dlažbou BEST BEATON. Stávající žulové obrubníky byly vyrovnány a v místě vjezdů sníženy na výšku 5 cm.

Oprava byla provedena firmou Dobroslav Bořík.

Celkové náklady činily 450.000,- Kč.

Město Plzeň