2007

Tovární ulice - celoplošná oprava

13. 12. 2007 | Autor: Haldová Vladislava

Po pokládce horkovodu a přeložce vodovodu ve spolupráci s Plzeňskou teplárenskou a.s. provedla SVSmP celoplošnou opravu ulice Tovární. Stávající silniční žulové obruby byly vyrovnány a stávající nevyhovující živičný povrch chodníků byl vyměněn za nový. Opravu vozovky zajišťovala Plzeňská teplárenská a.s.

 

Původní stav:

Tovární ulice - původní stavTovární ulice - původní stav

 

Nový stav:

Tovární ulice - nový stavTovární ulice - nový stav

 

zhotovitel: SUPTel a.s.

zahájení stavby: 1.5.2007

termín dokončení: 29.6.2007

celkové náklady (pouze SVSmP): 467.426,- Kč

Město Plzeň