2007

Točka a zastávky autobusů ve Lhotě

23. 7. 2007 | Autor: Kolařík Arnošt , Ing.

 V listopadu 2006 byla zahájena stavba točky a zastávky autobusů ve Lhotě. Cílem stavby bylo zpřehlednit původní dopravně nevyhovující zpevněnou plochu kolem trafostanice.

V rámci stavby byla provedena změna umístění zastávek MHD a ČSAD a nový přechod pro chodce s přejezdovým prahem přes silnici III/18043 ve směru do Dobřan.

Původní stav:

Točka Lhota - původní stavTočka Lhota - původní stav

Nový stav:

Točka Lhota - nový stavTočka Lhota - nový stavTočka Lhota - nový stav

Stavba byla dokončena v 05/2007. Zhotovitelem stavby byla firma ISKOM, spol. s r.o.

Celkové náklady stavby činily 2.500.000,- Kč.

Město Plzeň