2007

Světelná signalizace v Plzni

8. 2. 2007 | Autor: Šmíd Robert, Bc.

SVSMP má ve správě světelnou signalizaci na všech komunikacích na území města Plzně. Jedná se celkem o 87 světelně signalizačních zařízení. Z toho je 81 křižovatek a 6 chodeckých přechodů.

Z celkového počtu 87 signalizačních zařízení je:

  • 50 v koordinaci
  • 69 řízeno dopravně závislým programem
  • 57 řízeno dopravní ústřednou
  • 43 s preferencí MHD (tramvaje)

 

Se světelnou signalizací souvisí i kamerový dohled, který je ovládán z dopravní ústředny. K dnešnímu dni je instalováno 29 kamer na dopravně významných křižovatkách a místech s potenciálně vyšším výskytem trestné činnosti.

Město Plzeň