2007

Sušická ulice - Plzeň, Božkov - oprava chodníku dokončena

15. 3. 2007 | Autor: Haldová Vladislava

Dne 12.3. 2007 byla definitivně dokončena oprava chodníku podél Sušické ulice v Božkově (úsek od konce mostu přes železniční trať až po zastávku MHD "Na Spojce"). Nevyhovující živičný povrch chodníku byl nahrazen zámkovou dlažbou best beaton šedé barvy.

Zhotovitel stavby: Dybs s.r.o. - Dobroslav Bořík, Prvomájová 39, Plzeň - Křimice

Náklady stavby: 600.000,- Kč.

Původní stav chodníku    

Sušická - Božkov - původní stavSušická - Božkov - původní stavSušická - Božkov - původní stavSušická - Božkov - původní stav

Nový stav chodníku

Sušická - Božkov - nový stavSušická - Božkov - nový stavSušická - Božkov - nový stavSušická - Božkov - nový stav

 

Město Plzeň