2007

Stavební úpravy Zborovské ulice

10. 10. 2007 | Autor: Kolařík Arnošt , Ing.

V čevnu 2007 byla dokončena stavba v ulici Zborovská. V rámci stavby byla provedena rekonstrukce plynovodu a vodovodu, provedeno nové veřejné osvětlení, nové povrchy chodníků a vozovky v úseku mezi ulicemi Útušická a Předenická.

Nový stav:

Zborovská ulice - původní stavZborovská ulice - původní stavZborovská ulice - původní stavZborovská ulice - původní stav

Zhotovitelem stavby byla firma Strabag a.s., investorem stavby byla SÚS Kralovice a Město Plzeň zastoupené Správou veřejného statku města Plzně.
Celkové náklady stavby jsou 9,8 mil. Kč.

Stavba byla provedena dle platné projektové dokumentace a stavebního povolení.

V současné době zde bude probíhat zkušební provoz linky MHD č. 30, která bude touto ulicí projíždět. Kolaudace stavby bude provedena po vyhodnocení zkušebního provozu.

Město Plzeň