2007

Stavební úpravy ulice E. Beneše

30. 10. 2007 | Autor: Kolařík Arnošt , Ing.

V listopadu 2007 byla zahájena stavba v ulici E. Beneše v úseku mezi ulicemi Stehlíkova až Arbesova.

Nově řešeny jsou chodníky včetně úprav křižovatkových napojení, v celém úseku je nově vybudována obousměrná cyklistická trasa, v úseku mezi ulicemi Stehlíkova - Alešova je nově zřízeno 31 podélných parkovacích stání. Součástí stavby byly dále sadové úpravy spočívající zejména ve vykácení stávajících dřevin a výsadbě nových, obnova veřejného osvětlení a úpravy vodorovného a svislého dopravního značení. V rámci stavby bbyla provedena i úprava křižovatky Alešova x Čechova.

Původní stav:

Edv. Beneše - původní stavEdv. Beneše - původní stavEdv. Beneše - původní stav

Nový stav:

Edv. Beneše - nový stavEdv. Beneše - nový stavEdv. Beneše - nový stav

 

Zhotovitelem stavby byla na základě podané nabídky f. ISKOM Plzeň.

Dokončení stavby 06/2008.

Celkové náklady stavby činí 13,8 mil. Kč.

Město Plzeň