2007

Stavební úpravy Plaská - Okounová

20. 9. 2007 | Autor: Kolařík Arnošt , Ing.

V březnu 2007 byla zahájena stavba "Stavební úpravy křižovatky Plaská - Okounová v Plzni". Stavba byla prováděna při provozu s dílčími dopravními opatřeními.

Hlavním cílem stavby bylo zvýšení bezpečnosti při přecházení přes frekventovanou Plaskou ulici. Současně by stavba měla zlepšit podmínky pro přestup mezi městskou hromadnou dopravou a příměstskou dopravou v rámci IDS. Jako součást stavby byla řešena nová světelná signalizace včetně úpravy dopravního řešení sousedních křižovatek, rekonstrukce veřejného osvětlení, úpravy odvodnění křižovatky a sadovnické úpravy včetně nezbytných oprav povrchů vozovky a přilehlých chodníků.

Zároveň stavba řeší úpravu ulice Pode Dvory jako obratiště příměstské dopravy, parkoviště osobních vozidel a sociální zařízení pro řidiče.

Původní stav:

Plaská - původní stavPlaská - původní stavPlaská - původní stavPlaská - původní stav

Nový stav:

Plaská - nový stavPlaská - nový stavPlaská - nový stavPlaská - nový stav

Zhotovitelem stavby byla na základě výběrového řízení firma SSŽ a.s.

Celkové náklady byly vyčísleny na 20 mil. Kč.

Město Plzeň