2007

Stavby pro cyklistickou dopravu v roce 2007

17. 4. 2007 | Autor: Dyntarová Pavla, Ing.

Na letošní rok připravuje Správa veřejného statku města Plzně tyto akce pro zlepšení cyklistické infrastruktury ve městě:

Stezka pro chodce a cyklisty na Slovanech ve Chvojkových lomech

Stezka propojí Úslavskou ulici (za bazénem) a stezku vedenou podél Částkovy ulice. Tím bude rozšířena síť cyklistických komunikací na Slovanech. Nová stezka je navržena po horním okraji parku Chvojkovy lomy a má jednak provést cyklisty touto lokalitou, jednak zamezit jejich průjezdu centrální částí parku určenou pro hry dětí, posezení, relaxaci.

Délka stezky pro chodce a cyklisty bude cca 350 m.

Stavba bude zahájena na podzim 2007, investorem bude SVSMP.

 

Pruh pro cyklisty podél Chrástecké ulice na Doubravce

Pruh pro cyklisty široký 1,25 m je navržen pod náspem Chrástecké (po její pravé straně) od křižovatky s Jateční ulicí k mostu přes Úslavu.

Stavba chodníku včetně pruhu pro cyklisty po druhé straně Chrástecké, t.j. podél valu, se projektově připravuje - byly zde delší dobu problémy se soukromými pozemky.

Chrástecká - pohled od mostu k Jateční uliciChrástecká - pohled od mostu k Jateční ulici

Délka pruhu pro cyklisty bude cca 300 m.

Stavba bude zahájena na podzim 2007, investorem bude SVSMP.

 

Stezky pro chodce a cyklisty na Borských polích a v Sukově ulici.

Při budování komunikací na Borských polích byly postaveny i pruhy pro cyklisty (v úrovni chodníků), které ale nebylo možné kvůli legislativním problémům vyznačit dopravním značením. Letos budou tyto pruhy pro cyklisty vybaveny odpovídajícím značením (svislé značky a piktogramy) a tím bude pohyb cyklistů po těchto stezkách legalizován.

Folmavská - směr Nová Hospoda    Folmavská - směr Bory

Bude vyznačeno 6,7 km stezek.

Akce proběhne na jaře 2007 a zajišťuje ji SVSMP.

Město Plzeň