2007

Rozšíření komunikace a visutý chodník v ulici Na Roudné

4. 11. 2007 | Autor: Kolařík Arnošt , Ing.

V období duben - srpen 2007 proběhla stavba rozšíření vozovky a vybudování visutého chodníku v ulici na Roudné.

Stavba byla prováděna v místě, kde byla provedena sanace svahu po povodních v r. 2002. Vlastní řešení stavby spočívalo v osazení železobetonové konstrukce kotvené do stávající železobetonové mikropilotové stěny.

Chodník umístěný na této konstrukci bude sloužit jako jednostranná smíšená stezka pro chodce a cyklisty. Dále byla součástí stavby nezbytná oprava vozovky, sadové úpravy a odvodnění komunikace.

 

Původní stav:

Sesuv Roudná - původní stavSesuv Roudná - původní stavSesuv Roudná - původní stavSesuv Roudná - původní stav

 

Nový stav:

Sesuv Roudná - nový stavSesuv Roudná - nový stav

 

Zhotovitelem stavby byla firma Inkasta Plzeň.

Celkové náklady činily 2,2 mil. Kč.

Město Plzeň