2007

Rekonstrukce křižovatky Koterovská-Habrmannova

2. 10. 2007 | Autor: Hausdorf Milan, Ing.

SVSMP v současnosti připravuje k realizaci rekonstrukci křižovatky Koterovská - Habrmannova a obnovu povrchů vozovky Koterovské ulice v úseku Plzenecká - náměstí Generála Píky.

Cílem rekonstrukce je zvýšení bezpečnosti dopravy v křižovatce, zejména s ohledem na přístup chodců k tramvajovým zastávkám. Zvláštní pozornost bude věnována také cyklistům a osobám s omezenou schopností pohybu a orientace.

Předmětem úprav křižovatky bude:

  • přemístění a úprava nástupišť tramvajových zastávek,
  • zřízení samostatných pruhů pro levé odbočení z Koterovské ulice,
  • vybudování parkovacích stání v přilehlé části Habrmannovy ulice,
  • vybudování zbývajícího úseku cyklistické stezky na náměstí Generála Píky.

Detail křižovatky

V rámci stavebních prací v křižovatce bude dále provedena:

  • rekonstrukce světelné signalizace
  • rekonstrukce vodovodu,
  • rekonstrukce vozovek a chodníků,
  • rekonstrukce části tramvajové trati,
  • přeložka trakčního vedení a veřejného osvětlení,
  • obnova uliční zeleně.

Celkové náklady stavby přesahují 40 mil. Kč. Na stavbu je vydáno pravomocné stavební povolení s platností do konce roku 2008. Zahájení stavby je však podmíněno přidělením investičních prostředků z rozpočtu města.

Město Plzeň