2007

Projekty pro cyklistickou dopravu v roce 2007

19. 4. 2007 | Autor: Dyntarová Pavla, Ing.

V letošním roce připravuje SVSMP tyto projekty pro cyklistickou dopravu:

 

1. Stezka pro chodce a cyklisty v Partyzánské ulici na Doubravce

Úprava stávajících ramp podél schodiště tak, aby tudy mohli jezdit cyklisté. Součástí projektu je i stavba zpomalovacího prahu v Sousedské ulici navazujícího na schodiště a rampy. Jedná se o dokumentaci pro územní rozhodnutí a stavební povolení.

Termín odevzdání dokumentace: podzim 2007.

 

2. Úprava plochy mezi ulicemi Koterovskou a Částkovou na Slovanech

Úprava zeleně a cest pro pěší v území ohraničeném ulicemi Koterovskou a Částkovou, areálem střední průmyslové školy a budovou ÚMO Plzeň 2. Součástí projektu je i návrh stezky pro chodce a cyklisty propojující Chvojkovy lomy, Koterovskou ulici a Blatenskou ulici. Jedná se o dokumentaci pro územní rozhodnutí a stavební povolení.

Termín odevzdání dokumentace: podzim 2007.

 

3. Stezka pro cyklisty ve Chvojkových lomech na Slovanech

Stezka pro chodce a cyklisty propojující Úslavskou ulici (za bazénem) a stezku podél Částkovy ulice v horní části parku. Jedná se o realizační dokumentaci sloužící k zadání stavby, na kterou je vydané stavební povolení.

Termín odevzdání dokumentace: květen 2007.

 

4. Stezka pro chodce a cyklisty podél Chrástecké ulice na Doubravce

Stezka bude vedena od mostu a lávky přes Úslavu podél valu ke křižovatce s Jateční ulicí. Součástí návrhu je jednosměrný pruh pro cyklisty, chodník, nové veřejné osvětlení a oprava komunikace včetně jejího odvodnění. Jedná se o dokumentaci pro územní rozhodnutí.

Termín odevzdání dokumentace: léto 2007.

 

5. Polní cesta Hradiště - Radobyčice

Rekonstrukce úseku polní cesty mezi Hradištěm a Radobyčicemi, který leží na pozemcích města (cca polovina cesty blíže k Radobyčicím). Bude navržen živičný povrch, odvodnění cesty a výsadby stromů. Jedná se o dokumentaci pro územní rozhodnutí a stavební povolení.

Termín odevzdání dokumentace: podzim 2007.

 

6. Dopravní značení stezky pro chodce a cyklisty podél Karlovarské ulice na Lochotíně

Na chodníkách podél Karlovarské a Gerské ulice bude bílou čarou vymezen jeden metr široký jednosměrný pruh pro cyklisty, a to v úseku mezi křižovatkami s ulicemi Na Chmelnicích a Studentskou. V oblasti "Berlína" bude vzhledem k minimální šířce chodníku a schodům provoz cyklistů ve směru do centra sveden do komunikace.

Termín dokončení dokumentace: léto 2007.

 

7. Dopravní značení stezky pro chodce a cyklisty Baarova - E. Beneše na Borech

Od křižovatky Baarova x Dvořákova do Skupovy ulice k Luně je navržen pás pro cyklisty podél chodníku. Šimerovou ulicí a podél ulice Edvarda Beneše k viaduktu bude vyznačena stezka pro chodce a cyklisty se společným provozem.

Značení by mělo být osazeno během letošního léta.

 

8. Cyklistická trasa Vejprnická ve Skvrňanech

Podél Vejprnické ulice od křižovatky s Křimickou k obchodnímu domu LIDL je navržena v trase stávajícího chodníku stezka pro chodce a cyklisty s rozděleným provozem. V zúženém úseku pod železničním mostem bude provoz chodců a cyklistů společný a od vozovky bude oddělený betonovým svodidlem.

 Na tuto akci probíhá v současné době územní řízení.

 

9. Propojení pro pěší a cyklisty Plzeňská - Chebská před Křimicemi

Jedná se o obnovení dřívější cesty, která navazuje na polní cesty směrem na Radčice (za Plzeňskou ulicí) a na Zadní Skvrňany (za Chebskou ulicí). Propojení bude mít formu stezky pro chodce a cyklisty se společným provozem. Na akci je vydáno pravomocné stavební povolení a je zpracována realizační dokumentace.

Stavba bude zahájena pravděpodobně v příštím roce po dokončení kanalizačního sběrače, který je navržen ve stejné trase.

 

10. Stezka pro chodce a cyklisty v ulici Edvarda Beneše na Borech

V úseku mezi ulicemi Stehlíkovou a Alešovou bude zřízen podél stávajícího chodníku před obytnými domy obousměrný pás pro cyklisty. Na akci je zpracována dokumentace pro stavební povolení.

 

11. Úpravy na lesní cestě mezi Novou Hospodou a Valchou

Projekt řeší opravu stávající lesní cesty označované jako "I. alej" tak, aby nedocházelo k jejímu rozbahňování. Dále je navržena nová lesní cesta propojující I. alej a asfaltovou komunikaci na okraji zástavby Nové Hospody. Po těchto lesních cestách by měl být veden cykloturistický okruh kolem Plzně označený jako cyklotrasa č. 2151. Na akci je zpracována dokumentace pro stavební povolení.

Město Plzeň