2007

Přístup k podchodu železniční tratě ve Vojanově ulici

16. 11. 2007 | Autor: Šneberger Václav, Ing.

Nový podchod včetně schodiště směrem k Vojanově ulici byl z důvodu nutné koordinace prací realizován současně se stavbou optimalizace železniční trati Plzeň - Stříbro. V současné době, po dořešení majetkových vztahů k pozemkům, připravuje SVSMP vybudování přístupových chodníků k podchodu, který umožňuje nejkratší pěší propojení podniků a prodejen na sever od chebské trati (Česká pošta, sklady Tep, prodejny dřeva, stavebnin a keramiky...) od konečné tramvaje č. 2 ve Skvrňanech.

Propojení mezi Vojanovou ulicí a schodištěm do podchodu je provedeno zatím v provizorní úpravě štěrkodrtí, protože zde v budoucnu povede komunikační napojení sídliště na západní část městského okruhu. Definitivní napojení podchodu bude pak součástí této stavby.

Propojení od podchodu k dnešnímu vjezdu do objektu Dřevotrans povede nejprve zemním zářezem a dále po schodišti na někdejší vlečkové kolejiště. Odtud v trase odstraněné vlečkové koleje podél oplocení firmy Dřevotrans až na asfaltovou plochu před vjezd do této firmy. Tento úsek bude zadlážděn betonovou zámkovou dlažbou.

Situace stavby

Nedílnou součástí stavby bude osvětlení příchodů k podchodu, jakož i podchodu vlastního, a také provedení sadových úprav.

Náklady stavby podle projektu přesahují 2 mil. Kč.

Na stavbu je vydané stavební povolení, realizace stavby přichází v úvahu v roce 2011.

Město Plzeň