2007

Přestavba propustku v Zábělé

13. 9. 2007 | Autor: Kolařík Arnošt , Ing.

Koncem roku 2007 byla zahájena přestavba propustku v Plzni - Zábělé.

 

Původní stav:

 

Propust Zábělá - původní stavPropust Zábělá - původní stav

 

Nový stav:

Propust Zábělá - nový stavPropust Zábělá - nový stavPropust Zábělá - nový stav

 

Hlavním důvodem přestavby stávajícího propustku bylo zvýšení kapacity průtoku srážkových vod při mimořádných situacích. Zatrubnění propustku bylo nevyhovující a při zvýšeném průtoku vody docházelo k zaplavení komunikace a přilehlé chatové osady.

Náklady stavby 1,5 mil. Kč.

Termín dokončení konec 02/2008.

Město Plzeň