2007

Přehled ukončených, probíhajících a připravovaných úprav SSZ 2006/2007

2. 3. 2007 | Autor: Šmíd Robert, Bc.

V loňském roce proběhl poměrně velký počet rekonstrukcí a novostaveb světelných signalizačních zařízení. I na letošní rok je připraveno několik úprav stávajících a zřízení nových SSZ. Uvádíme zde seznam konkrétních míst s předpokládanými termíny dokončení.

Dokončené akce

1)   Křižovatka Borská – Němejcova.

Celková rekonstrukce SSZ, akce byla součástí rekonstrukce mostu přes nádraží ČD.
Dokončeny stavební úpravy včetně odladění dopravního řešení. Doplňující informace

K139 Borská - Němejcova

2)   Křižovatka Doudlevecká – Cukrovarská.

Celková rekonstrukce SSZ, akce byla součástí rekonstrukce Doudlevecké ulice.
Dokončeny stavební úpravy. SSZ bude uvedeno do režimu trvalá zelená v hlavním směru s okamžitou reakcí na výzvy přicházející z chodeckých a vozidlových detektorů.

3)   Křižovatka Nepomucká – Jasmínová.

Výstavba nového SSZ včetně rekonstrukce stávajícího přechodu pro chodce.
Dokončeny stavební úpravy.
Více informací o dopravním řešení

Křižovatka  Nepomucká - Jasmínova

4)   Křižovatka Slovanská – Sladkovského.

Celková rekonstrukce SSZ včetně výstavby nového přechodu pro chodce Slovanská - Rubešova. Akce je součástí rekonstrukce tramvajové trati v Mikulášské ulici.
Dokončeny stavební úpravy. Po připojení SSZ k dopravní ústředně společně s křižovatkami Slovanská - Modřínová a Slovanská - Liliová bude sledováno rozložení celodenních dopravních intenzit. Na základě výsledných hodnot bude upraveno přepínání jednotlivých programů a nastavení parametrů dynamického řízení. Na těchto křižovatkách bude uplatněna tzv. absolutní preference tramvají.

K504 Slovanská - Sladkovského

5)   Křižovatka Gerská – Studentská.

Celková rekonstrukce SSZ včetně výstavby nových přechodů pro chodce na zastávky tramvají a vyvolaných úprav na křižovatkách Karlovarská – Gerská a Gerská - Kralovická, akce je součástí výstavby přestupního uzlu Studentská.
Dokončeny stavební úpravy. Bude provedena úprava spínání předsazených chodeckých přechodů na Gerské třídě. Dolaďována bude i koordinace se sousedními SSZ.

6)   Křižovatka E. Beneše – 17. listopadu.

Celková rekonstrukce SSZ.
Dokončeny stavební úpravy. Parametry dopravního řešení budou postupně odlaďovány pro efektivnější reakce na aktuální potřeby provozu. V budoucnu se na této křižovatce počítá s uplatněním preference trolejbusů.

7)   Křižovatka Klatovská - U trati

Celková rekonstrukce SSZ.
Dokončeny stavební úpravy. Proběhlo odladění signálních plánů.

8)   Křižovatka Karlovarská - B. Němcové

Celková rekonstrukce nefunkčního SSZ.
Dokončeny stavební úpravy. SSZ pracuje v trvalé zelené v hlavním směru s uplatněním výzev z chodeckých a vozidlových detektorů. Křižovatka je řízena v koordinaci po Karlovarské ulici.

Připravované rekonstrukce a novostavby v roce 2007

1)   Křižovatka Americká – Sirková.

Částečná rekonstrukce SSZ, výstavba nového přechodu pro chodce od tramvajové zastávky k OD TESCO.
Předpoklad dokončení 30.6.2007.

Sirková - původní stav (pohled od Americké)

2)   Křižovatka Plaská – Okounová.

Výstavba nového SSZ včetně vyvolaných úprav na křižovatce Plaská - Tachovská.
Předpoklad dokončení 30.6.2007.

Křižovatka Plaská - Okounová

3)   Křižovatka Slovanská – Částkova

Celková rekonstrukce SSZ. Akce je součástí rekonstrukce Částkovy ulice.
Předpoklad dokončení 31.12.2007.

4)   Křižovatka Částkova – Koterovská

Výstavba nového účelového SSZ pro tramvaje při přejíždění přes kruhový objezd. Akce je součástí rekonstrukce Částkovy ulice. SSZ bude fungovat v režimu trvalé zelené pro vozidla se spínáním pro tramvaje na základě výzev z trolejových kontaktů.
Předpoklad dokončení 31.12.2007

5)   Učelové SSZ Světovar

Výstavba nového SSZ pro výjezd tramvají z točky Světovar.
Předpoklad dokončení 31.7.2007

Dílčí úpravy planované na rok 2007

1)   Přechod pro chodce CAN

Částečná úprava SSZ. Přechod přes tramvajové pásy bude nahrazen výstražným blikačem. Zařízení poběží v režimu trvalé zelené pro vozidlové směry s reakcí na chodecké detektory. Okamžitá reakce na požadavky chodců bude uplatňována v případech, kdy se tramvaj blíží do zastávky.
Předpokládaný termín dokončení 30.6.2007

2)   Křižovatka Přemyslova - Kalikova

V souvislosti s úpravami na přechodu CAN dojde k drobné úpravě i na sousední křižovatce Přemyslova - Kalikova. Oproti současnému stavu bude řízení křižovatky reagovat na výzvu tramvaje opouštějící zastávku na přechodu CAN. Tím bude zlepšena preference tramvají.
Předpokládaný termín dokončení 30.6.2007

3)   Křižovatka náměstí Milady Horákové

Úprava SSZ. Budou vyměněna návěstidla a instaluje se doplňková šipka pro levé odbočení ve směru od centra.
Předpokládaný termín dokončení 30.6.2007

4)   Křižovatka Nepomucká - K dráze

Modernizace SSZ. Dojde k výměně světelných návěstidel a řídícího dopravního řadiče
Předpokládaný termín dokončení 31.12.2007.

5)   Křižovatka Nepomucká - Štefánikova

Stejně jako u sousední křižovatky Nepomucká - K dráze i zde dojde k výměně návěstidel a dopravního řadiče.

Předpokládaný termín dokončení 31.12.2007

Připravované projekty s blíže neurčeným termínem realizace

1)   Křižovatky Lidická - alej Svobody, Lidická - Mozartova, Lidická - Majakovského, Plaská - Studentská

Kompletní rekonstrukce všech SSZ včetně stavebních úprav a úprav dopravních řešení. Křižovatky Lidická - alej Svobody a Plaská - Studentská budou osazeny novějším typem dopravního řadiče. Křižovatky budou řízeny v koordinaci po Lidické ulici, bude uplatněna preference tramvají.
Předpokládaná realizace v roce 2008.

2)   Křižovatky Folmavská - U Panasoniku, Folmavská - U Nové Hospody

Výstavba nových SSZ. Obě křižovatky budou v režimu trvalé zelené v hlavním směru. Při požadavcích chodců přecházejích hlavní směr, či výzvách z bočních směrů bude uplatněn zelený signál volno pro požadované směry.
Po položení koordinačního kabelu od křižovatky Folmavská - U letiště budou pracovat v koordinaci.

3)   Křižovatka Koterovská - Habrmannova

Kompletní rekonstrukce SSZ, včetně rekonstrukce tramvajových zastávek. Křižovatka bude osazena novým dopravním řadičem, začleněna do koordinovaného tahu s křižovatkou Koterovská - Sladkovského a vybavena preferencí MHD.

4)   Křižovatka Rokycanská - Hřbitovní

Výstavba nového SSZ. SSZ bude pracovat v koordinaci a s trvalým signálem volno v hlavním směru. Při požadavku z bočních směrů, či požadavku chodců přecházejících hlavní směr se uplatní zelená pro požadované směry.

Město Plzeň