2007

Ošetření stromů proti klíněnce jírovcové v Plzni, 2007

25. 5. 2007 | Autor: Kuták Petr, Ing.

Tak jako vloni, i letos jsme provedli v první polovině května ošetření některých vybraných stromů proti kalamitnímu hmyzímu škůdci - klíněnce jírovcové

 

Postřik proti klíštěnce jírovcové

 

Po letošní teplé zimě se předpokládá, že škody způsobené žírem larev klíněnky jírovcové budou větší než v minulých letech. Tento škůdce totiž přezimuje ve stádiu kukly ve spadaném listí. Mráz a zimní plískanice způsobují poškození kukel a jejich následný úhyn. Naopak suchá teplá zima je pro přezimování příznivá. Líhnutí dospělých motýlků proběhlo díky teplému počasí o cca 2-3 týdny dříve. První dospělce jsme zaznamenali již začátkem května a proto bylo nutné zásah urychlit, aby byl efektivní. Použitý chemický přípravek - Dimilin 48 SC, který inhibuje vývoj larev, je nutné aplikovat na list v době kladení vajíček a zavrtávání líhnoucích se larev. Látka částečně penetruje do listu, takže ji mladé larvičky přijímají při žíru. Dimilin je neškodný pro dospělý hmyz a ostatní živočichy.
Postřik byl letos proveden na jírovcích ve Smetanových a Kopeckého sadech před Vědeckou knihovnou a konzervatoří. Bohužel vlivem velkého větru se nepodařilo pokračovat dále do Šafaříkových a Křižíkových sadů. Cílem postřiku nebylo uchránit zcela stromy před napadením klíněnkou, ale částečně snížit její populační hustotu ve spodních esteticky nejvíce exponovaných částech koruny. Aplikace přípravku byla provedena pouze ze země pomocí motorového zádového postřikovače a teleskopické tyče s tryskami.

Upozorňujeme čtenáře tohoto článku, že se nejedná o komplexní hubení tohoto škůdce, ale pouze se snažíme v rámci možností udržet alespoň spodní části korun jírovců na atraktivních místech co nejdéle zelené.

Město Plzeň