2007

Oprava povrchu chodníku v Mohylové ulici

17. 9. 2007 | Autor: Haldová Vladislava

V průběhu měsíce června byla dokončena oprava povrchu chodníku v Mohylové ulici v úseku mezi Železničářskou a Staniční ulicí po pravé straně.

Původní asfaltový povrch chodníku byl nahrazen betonovou zámkovou dlažbou. Součástí opravy bylo vybudování pruhu pro cyklisty s asfaltovým povrchem.

Původní stav:

Mohylova ulice - původní stavMohylova ulice - původní stavMohylova ulice - původní stav

Nový stav:

Mohylova ulice - nový stavMohylova ulice - nový stav

Zhotovitel: Dobroslav Bořík, Prvomájová 39, Plzeň-Křimice

Náklady na opravu 365.000,- Kč.

Město Plzeň