2007

Oprava Malesické ul. - vozovka

27. 8. 2007 | Autor: Haldová Vladislava

Na základě schváleného plánu oprav byla provedena oprava povrchu vozovky v ulici Malesická.

V rámci této opravy byl proveden nový živičný povrch vozovky a místně vyrovnány silniční žulové obruby.

 

Původní stav:

 

Malesická ulice - původní stav

 

Nový stav:  

Malesická ulice - nový stavMalesická ulice - nový stav

 

Zhotovitel: IPN s.r.o.

Zahájení stavby: 07/2007.

Termín dokončení: 08/2007.

Celkové náklady: cca 1,2 mil. Kč.

Město Plzeň