2007

Oprava chodníku v ul. K Jezu, Plzeň - Božkov

28. 5. 2007 | Autor: Haldová Vladislava

V průběhu měsíce května proběhla oprava chodníku na konečné zastávce trolejbusu č. 12 v Božkově (ul. K Jezu).

Nevyhovující živičný povrch byl nahrazen zámkovou dlažbou šedé barvy.

Součástí stavby byla i výměna silničních a záhonových obrub lemující uvedený chodník. Přechod pro chodce byl proveden jako bezbariérový.

Původní stav:

K Jezu - původní stav

Nový stav:

K Jezu - nový stavK Jezu - nový stav

zhotovitel: Dobroslav Bořík - DYBS

zahájení stavby: 11.5.2007

termín dokončení: 25.5.2007

celkové náklady: 399 245,- Kč.

Město Plzeň