2007

Obnova VO v ulicích Hruškova, Čermákova, V Bezovce

5. 11. 2007 | Autor: Lang Viktor, Bc.

Ve třetím čtvrtletí roku 2007 proběhla obnova veřejného osvětlení ve třech ulicích mezi Mánesovou a Schwarzovou ulicí.

V této lokalitě, stejně jako v podobných ulicích nejen v této části Bor, dochází k postupnému dožívání sadových stožárků z materiálu teracco. Tento výrobek byl osazován před cca čtyřiceti lety a již u něj dochází ke korozi železných výztuží a praskání betonového odlitku. Krom toho v ulicích tohoto typu dochází k zarůstání svítidel korunami stromů. Celkově je technický stav již nevyhovující.

Původní stav:

VO V Bezovce - původní stavVO Čermákova - původní stav

Proto SVSMP postupně obměňuje světelné soustavy za nové se snahou nenarušit vzrostlou zeleň a přizpůsobit osvětlení stávajícím poměrům. Někde to znamená i doplnění druhé řady osvětlovacích stožárků tak, aby došlo k lepšímu rozptylu světla pod korunami stromů nejen na vozovku ale i na oba chodníky. Na této stavbě byla proto použita kulová svítidla Thorn Sphere 70W na nízkých stožárech SM4 tak, aby svítidla nebyla utopena mezi větvemi.

Nový stav:

VO V Bezovce - nový stavVO Čermákova - nový stav

Město Plzeň