2007

Nová stezka pro chodce a cyklisty na Borech

18. 9. 2007 | Autor: Dyntarová Pavla, Ing.

Pomocí dopravního značení a pouze drobných stavebních úprav realizovala SVSMP v srpnu 2007 nový úsek cyklistické trasy, který spojuje Dvořákovu ulici na Borech s Tyršovým mostem v Doudlevcích.

Mezi Baarovou a Skupovou ulicí (v prodloužení Dvořákovy ulice) byl ve stávajícím chodníku vyčleněn pás pro cyklisty, který pokračuje podél Skupovy ulice před nákupní centrum Luna. Tady navazuje na stezku pro chodce a cyklisty v Šimerově ulici - dříve zde byly dva široké chodníky, teď je jedním z nich povolen průjezd cyklistů. V pokračování Šimerovy ulice a podél ulice Edvarda Beneše směrem k Tyršovu mostu byla také vyznačena stezka pro chodce a cyklisty. Pro cyklisty se tím usnadnila jízda mezi Tyršovým mostem a oblastí kolem Luny a Dvořákovy ulice.

 

detail křížení stezky s vjezdem do vnitrobloku

 

detail křížení stezky s vjezdem do vnitrobloku

 

Město Plzeň