2007

Nepomucká tř. - oprava chodníku

22. 8. 2007 | Autor: Haldová Vladislava

V červenci 2007 byly zahájeny práce na dosud neopravené části chodníku podél Nepomucké třídy v úseku od Plzeňské cesty k novému chodníku vybudovanému v rámci stavby Rekonstrukce křižovatky Jasmínová x Nepomucká.

V rámci této opravy byl proveden nový povrch chodníku z betonové zámkové dlažby BEST v okrové barvě osazené do nových sadových obrubníků.

Původní stav:

Nepomucká tř. - původní stavNepomucká tř. - původní stav

Nový stav:

Nepomucká tř. - nový stavNepomucká tř. - nový stavNepomucká tř. - nový stav

Termín stavby: červenec - srpen 2007

Práci provedla stavební firma OBSTAV profi s.r.o., odp. pracovník Ing. Jiří Aulík

Celkové náklady 559.512,- Kč včetně DPH.

Město Plzeň