2007

Náměstí Českých bratří - oprava chodníku

25. 7. 2007 | Autor: Haldová Vladislava

V současné době se dokončuje oprava povrchu chodníku z Plzeňské dlažby podél obytných domů č.p. 12-16 na náměstí Českých bratří.

Plzeňská dlažba byla vyrovnána a vyspárována betonovou zálivkou. V příštím roce by se dle výhledového plánu měla opravit též přilehlá vozovka.

Původní stav:

Nám. Českých bratří - původní stav

Nový stav:

Nám. Českých bratří - nový stavNám. Českých bratří - nový stav

Zhotovitel: Duna Drahoslav

celkové náklady: 150.226,- Kč.

Město Plzeň