2007

Lesní ul. - oprava vozovky

23. 9. 2007 | Autor: Haldová Vladislava

V průběhu měsíce srpna byla provedena oprava povrchu vozovky v ul. Lesní v úseku mezi Mohylovou a Smrkovou ulicí.

Původní stav:  

Lesní ulice - původní stavLesní ulice - původní stav

Nový stav:  

Lesní ulice - nový stavLesní ulice - nový stav

Oprava spočívala v pokládce nového asfaltového krytu tl. 7 cm.

Dodavatelem stavby byla firma Silba - silniční údržba a.s.

Celkové náklady stavby činily 650.000,- Kč.

Město Plzeň