2007

Informace o rekonstrukci světelné signalizace křižovatek Slovanská-Rubešova, Slovanská-Sladkovského

4. 2. 2007 | Autor: Šmíd Robert, Bc.

Úpravy uvedených křižovatek a přesun stávající tramvajové zastávky linek č.1 a 2 na Mikulášském náměstí ve směru z centra jsou vyvolány potřebou zvýšení bezpečnosti chodců při přecházení vozovky a zvýšení bezpečnosti a plynulosti provozu v tomto frekventovaném prostoru. Budou zde zřízeny bezbariérové chodecké přechody, cyklistické stezky a přejezdy přes vozovku.

 

 

Nová tramvajová zastávka bude posunuta o 120m směrem ke křižovatce Slovanská-Sladkovského. Na této křižovatce bude zrekonstruováno stávající a na křižovatce s Rubešovou bude vybudováno nové světelné signalizační zařízení (SSZ).

Obě SSZ budou řízena společně jedním mikroprocesorovým řadičem, který umožní jejich připojení na dopravní ústřednu.

S tím souvisí také další část prací, a to položení koordinačního kabelu v úseku od Rejskovy ulice až k novému řadiči osazenému na výše uvedených křižovatkách. Vzhledem k tomu, že od křižovatky se Sladkovského je již koordinační kabel spojující další křižovatky na Slovanské položen, dojde tím k propojení oblasti Slovan na stávající síť koordinačních kabelů.

Následně bude možné SSZ z této oblasti postupně připojovat na dopravní ústřednu a využít tak všech výhod, které centrální řízení SSZ umožňuje. Zároveň bude možné v této oblasti instalovat v rámci městského kamerového systému další kamery, které rovněž využívají pro připojení na centrálu síť koordinačních kabelů.

Město Plzeň