2007

Chodník při Chebské ul. v Křimicích

24. 7. 2007 | Autor: Haldová Vladislava

Dne 16.5.2007 byla dokončena oprava chodníku při Chebské ul. v Křimicích v úseku od Žitné ul. směrem ke staré hasičské zbrojnici.

Původní stav:

Chodní Chebská - původní stavChodní Chebská - původní stav

Nový stav:

Chodní Chebská - nový stavChodní Chebská - nový stav

Opravu prováděla firma IPN, s.r.o.

Celková cena činila 343 986,- Kč.

Město Plzeň