2007

Celoplošná oprava ulice Motýlí

18. 9. 2007 | Autor: Kolařík Arnošt , Ing.

Po dokončené rekonstrukci vodovodu v Motýlí ulici v Plzni byla v úseku Slovanská - Květná provedena celoplošná oprava povrchů této ulice.

Celková délka úpravy byla 335 m. V rámci stavby byla provedena oprava povrchu vozovky ze živice a chodníků po obou stranách z betonové dlažby. Provedlo se vykácení stávajících starých stromů a vysazení nových v celkovém počtu 69 kusů. Ve vozovce byl proveden zpomalovací práh a vyměněno svislé dopravní značení.

Původní stav:

Motýlí ulice - původní stavMotýlí ulice - původní stavMotýlí ulice - původní stav

Nový stav:

Motýlí ulice - nový stavMotýlí ulice - nový stavMotýlí ulice - nový stav

Zhotovitelem stavby byla na základě výběrového řízení firma Plzeňské komunikace s.r.o.

Celkové náklady 6,5 mil. Kč.

Město Plzeň