2007

Celoplošná oprava ulic Lužní a K Točně v Radobyčicích-Podhájí

4. 10. 2007 | Autor: Hausdorf Milan, Ing.

SVSMP v současnosti připravuje k realizaci celoplošnou opravu ulic K Točně a Lužní v Radobyčicích-Podhájí.

ulice K Točně

Předmětem úpravy je výměna povrchů vozovek a zpevnění vjezdů na soukromé pozemky. V ulici Lužní budou vybudovány oboustranné chodníky s ohledem na přístup chodců k zastávce autobusů.

Úpravy ulice K Točně budou respektovat stávající uspořádání uličního prostoru a budou korespondovat s předpokládadanou přestavbou navazujících komunikací na obytnou zónu (dlážděná vozovka bez chodníků). Nově bude zřízen zpomalovací prvek v podobě zvýšené křižovatkové plochy v křižovatce Jahodová-K Točně a vytvořeny podmínky pro parkování vozidel rezidentů mimo vozovku.

V celém rozsahu stavby bude provedena úprava odvodnění komunikací.

Celkové náklady stavby přesahují 10 mil. Kč. Zahájení prací se předpokládá na jaře příštího roku.

Lužní ulice

 

Město Plzeň