2007

Celoplošná oprava povrchu vozovky v Topolové ulici

8. 8. 2007 | Autor: Haldová Vladislava

V měsíci červenci 2007 byla provedena celoplošná oprava povrchu vozovky v Topolové ulici následně po pokládce vodovodního řadu ISPA.

Původní stav:

Topolová ulice - původní stavTopolová ulice - původní stav

Nový stav:

Topolová ulice - nový stavTopolová ulice - nový stav

Financování akce bylo provedeno formou sdružení finančních prostředků na opravu povrchu vozovky po výkopech a dofinancováním z prostředků SVSmP. Rozsah úpravy je od ulice U Školky ke Slovanské aleji.

Finační náklad ze strany SVSmP činí: 594.823,- Kč.

Stavbu provedla firma TCHAS, spol. s r.o. zajišťující zmíněnou stavbu vodovodu.

Město Plzeň