2007

Celoplošná oprava povrchů ulice V Bezovce

26. 7. 2007 | Autor: Kolařík Arnošt , Ing.

V období od března do června 2007 proběhla celoplošná oprava povrchů ulice V Bezovce v úseku Klatovská - Mánesova.

V rámci této opravy byl proveden nový živičný povrch vozovky a na chodnících byl proveden povrch z plzeňské dlažby dle požadavku odboru památkové péče Magistrátu města Plzně. Stavbě předcházela rekonstrukce vodovodu v celém úseku.

Při opravě byla zachována obousměrná komunikace s maximálním množstvím kolmých stání pro osobní automobily na chodnících.

 

Původní stav:   

V Bezovce - původní stavV Bezovce - původní stavV Bezovce - původní stav

 

Nový stav:   

V Bezovce - nový stavV Bezovce - nový stavV Bezovce - nový stav

 

Zhotovitelem stavby byla na základě výběrového řízení firma Plzeňské komunikace s.r.o.

Celkové náklady činily 2,9 mil. Kč.

Město Plzeň