2007

Celoplošná oprava Nohovy ulice

6. 8. 2007 | Autor: Haldová Vladislava

V měsíci červenci 2007 byla provedena celoplošná oprava povrchu vozovky v Nohově ulici následně po pokládce vodovodního řadu ISPA.

Financování akce bylo provedeno formou sdružení finančních prostředků na opravu povrchu vozovky po výkopech a dofinancováním z prostředků SVSmP. Rozsah úpravy je od ulice St. Vodičky k Lobezské ulici.

 

Původní stav:   

Nohova ul. - původní stavNohova ul. - původní stavNohova ul. - původní stav

 

Nový stav:

 

Nohova ul. - nový stavNohova ul. - nový stav

 

Finační náklad ze strany SVSmP činí: 417.313,- Kč.

Stavbu provedla firma TCHAS, spol. s r.o. zajišťující zmíněnou stavbu vodovodu.

Město Plzeň