2006

Oprava chodníku v Sousedské ul. - dokončení prací

19. 1. 2007 | Autor: Haldová Vladislava

V průběhu prosince 2006 byla dokončena oprava povrchu chodníku v Sousedské ulici po levé straně mezi ulicemi Těšínská a Partyzánská.

Nový povrch chodníku byl proveden ze zámkové dlažby BEST BEATON náhradou za původní asfaltový povrch.

Sousedská ulice - nový stav

 

Původní stav:

Sousedská ul. - původní stavSousedská ul. - původní stav

 

 

Nový stav:

Sousedská ul. - nový stavSousedská ul. - nový stav

 

Oprava byla provedena stavební firmou EKOLEVEL s.r.o.

Celkové náklady na opravu činily 469.394,- Kč.

Město Plzeň