2006

Dopravní opatření ke zvýšení bezpečnosti chodců realizovaná v letech 2003-2006

28. 3. 2007 | Autor: Šmíd Robert, Bc.

Správa veřejného statku města Plzně se již několik let systematicky věnuje úpravám, které mají vést ke zvýšení bezpečnosti provozu na komunikacích, zejména s ohledem na nejzranitelnější účastníky - chodce a cyklisty. Tato opatření byla realizována jako samostatné akce, nebo jako součást větších stavebních úprav.

Tramvajová zastávka Lidická

Na Lidické tř. byly zrušeny dva páry tramvajových zastávek s malou frekvencí cestujících a nevhodně řešeným nefunkčním přístupem pouze podchody. Nahrazeny byly zřízením nového páru zastávek v místě vyústění bočních komunikací. Zastávka je nyní vybavena úrovňovým bezbariérovým přechodem a přejezdem pro cyklisty zabezpečeným světelnou signalizací.

 

Zastávka Lidická - původní stavZastávka Lidická - nový stav

Účinnost:

 • zvýšení bezpečnosti chodců
 • eliminace nehod s následky na zdraví na Lidické tř. v celém úseku Karlovarská - Alej Svobody

rok realizace: 2003

náklady: 4,3 mil. Kč

zajišťoval: SVSMP

Rekonstrukce Revoluční ul. - I. etapa

V rámci I. etapy rekonstrukce byla provedena úprava křižovatky Dlouhá x Revoluční. Došlo zde k redukci počtu jízdních pruhů z 2+2 na 2+1.

Původní 16 m dlouhé nechráněné přechody přes čtyřpruhovou komunikaci byly nahrazeny dělenými bezbariérovými přechody. Dále byla křižovatka vybavena světelnou signalizací a vytvořeny zálivy pro MHD vždy za křižovatkou ve směru jízdy.

 

Revoluční ul. - původní stavRevoluční ul. - nový stav

Účinnost:

 • pokles průměrné rychlosti na hlavní komunikaci
 • eliminace nehod s následky na zdraví
 • v roce 2005 nedošlo v prostoru křižovatky k žádné hlášené nehodové události, v roce 2006 byla zaznamenána "pouze" jedna nehoda, a to bez následků na zdraví (v předchozích letech max. 9 DN/rok v roce 2001)
 • byly odstraněny nebezpečné nehody, které vznikaly srážkou z boku vozidel jedoucích po hlavní komunikaci s vozidly při vjezdu do křižovatky z ul. Pod Vrchem

rok realizace: 2003

náklady: 12,9 mil. Kč

zajišťoval: ÚIMP

Rekonstrukce sadů Pětatřicátníků

Jedna z nejvýznamnějších akcí v poslední době podmiňující funkčnost především tramvajového systému. Rekonstrukce nejdůležitější tramvajové křižovatky v Plzni, přes kterou jsou trasovány všechny tramvajové linky zahrnovala kromě úplné obnovy tramvajové trati i komplexní úpravu celého uličního prostoru v úseku od Divadelní ul. až po most Generála Pattona včetně kompletní výměny povrchu vozovek a chodníků. Změna koncepce přestupního uzlu MHD vytvořením centrálních přestupních zastávek měla velký význam pro zvýšení bezpečnosti a komfortu přestupu cestujících a zkrácení jízdních dob. Mimořádná pozornost byla věnována úpravě přechodů pro chodce a přístupům na tramvajové zastávky.

 

Rekonstrukce sadů PětatřicátníkůRekonstrukce sadů Pětatřicátníků

Účinnost:

 • pokles celkového počtu nehod v křižovatkách sady 35 x Solní a sady 35 x Prešovská i v úseku mezi těmito dvěma křižovatkami
 • pokles počtu nehod s těžkými následky na zdraví
 • zvýšení bezpečnosti chodců
 • pozitivní vliv na provoz MHD

rok realizace: 2002-4

náklady: 219 mil. Kč

zajišťoval: ÚIMP + ŘSD

Tramvajová zastávka Centrální autobusové nádraží

Původní přístupy na zastávku "CAN, Skvrňanská" byly řešeny 8 m dlouhými přechody s výstražným žlutým světlem. Vstup chodců do vozovky při přecházení na zastávku byl dosti problematický z důvodu nerespektování přechodu ze strany řidičů a vysokého dopravního zatížení. Přechody byly proto vybaveny světelnou signalizací a zkráceny na současných 6,5 m s vyosením ve tvaru písmene "Z" kvůli sledování správných návěstidel SSZ chodci. V rámci úprav došlo rovněž k rozšíření tramvajových ostrůvků v obou směrech, zkrácení délky nástupišť a doplnění přechodu jednosměrným cyklopřejezdem.

 

Zastávka CANZastávka CAN

Účinnost:

 • pokles celkového počtu nehod na Skvrňanské tř. v úseku výjezd z CAN - Kotkova na současných cca 15 DN/rok. Tento úsek silnice I/26 se již neobjevuje v tabulce TOP 10 nehodových úseků, zatímco v předchozích letech byl vždy na čelních místech žebříčku (max. 39 DN/rok v roce 2002 !!!)
 • pokles počtu nehod na přechodu, u nástupních ostrůvků a ve vzdálenosti do 20 m od přechodu díky zřízení SSZ (před realizací úprav více než polovina nehod ve směru do centra za noční viditelnosti)
 • mírný pokles průměrné rychlosti na přechodu ve směru do centra
 • vyřešeno problematické přecházení vozovky frekventované silnice I/26

rok realizace: 2004

náklady: 4,6 mil. Kč

zajišťoval: SVSMP

Přechody pro chodce v ul. Sokolovská (u centrál. parku), 28. října (konečná a U Kondrů), Hrádecká (Františkov), Mohylová (u domova důchodců)

V uvedených ulicích byly na základě podnětů občanů doplněny přechody pro chodce v místech většího pohybu pěších. Vždy se jednalo o stavební úpravu (doplnění chodníku, obrubníků, zúžení vozovky, úprava parkovacího pruhu a odvodnění).

 

Přechody pro chodcePřechody pro chodce

Účinnost:

 • zvýšení bezpečnosti chodců

rok realizace: 2003-5

náklady: 1,8 mil. Kč

zajišťoval: SVSMP

Rekonstrukce Mohylové ul.

Oprava místní komunikace v úseku Masarykova - Na Dlouhých. V rámci stavby byly zřízeny tzv. vysazené chodníkové plochy, v místech pro přecházení zúžena vozovka na 6,5 m. Tím došlo ke zlepšení rozhledových poměrů při výjezdech z vedlejších ulic a ke zkrácení přechodů pro chodce.

 

Rekonstrukce Mohylové ul.Rekonstrukce Mohylové ul.

Účinnost:

 • zlepšení rozhledových poměrů
 • zvýšení bezpečnosti dopravy včetně pohybu chodců

rok realizace: 2004-5

náklady: 8,5 mil. Kč

zajišťoval: SVSMP

Tramvajové zastávky na Klatovské tř. - I. etapa

V rámci rekonstrukce zastávek "Náměstí Míru," "Dobrovského" a "U Práce" (směr Bory) byla vždy upravena celá křižovatka, doplněna nebo zrekonstruována světelná signalizace, provedena změna řazení v jízdních pruzích na Klatovské tř., rozšířena nástupiště, instalovány přístřešky, zábradlí, vytvořeny podmínky pro bezpečnější přístup na zastávky.

 

Zastávky na Klatovské tř. Zastávky na Klatovské tř.

Účinnost:

 • pokles celkového počtu nehod v křižovatce Klatovská x Americká, Klatovská x Dobrovského a Klatovská x Klostermannova i na Klatovské tř. v úseku Klostermannova - 17. listopadu
 • odstranění srážek s tramvají při odbočování vlevo
 • pokles průměrné rychlosti při průjezdu kolem nástupních ostrůvků
 • v roce 2006 bylo v křižovatce Klatovská x Dobrovského zaznamenáno pouze osm nehod (v předchozích letech max. 28 DN/rok v roce 2003!!!), nehody byly zcela bez účasti chodců (v předchozích 10-ti letech vždy alespoň jedna srážka s chodcem)
 • v roce 2006 nebyla v křižovatce Klatovská x Americká zaznamenána žádná nehoda s účastí chodce (v předchozích 6-ti letech vždy alespoň jedna srážka s chodcem)
 • eliminace nehod s následky na zdraví na Náměstí Míru

rok realizace: 2004-5

náklady: 21,1 mil. Kč

zajišťoval: SVSMP

Rekonstrukce ul. Masarykova - Zábělská

Při rekonstrukci páteřní komunikace v Doubravce byla uplatněna opatření ke zvýšení bezpečnosti chodců. Především v úseku Habrmannovo nám. - konečná trolejbusu byl zrušen nedělený čtyřpruh a přechody pro chodce rozděleny dělicími ostrůvky. Tím došlo ke zvýšení bezpečnosti chodců v okolí zastávek a na přístupové cestě ke škole.

 

Rekonstrukce ul. Masarykova - ZábělskáRekonstrukce ul. Masarykova - Zábělská

Účinnost:

 • zvýšení bezpečnosti chodců
 • pokles celkového počtu nehod

rok realizace: 2004-5

náklady: 55 mil. Kč

zajišťoval: ÚIMP + SÚS Kralovice

Tramvajová zastávka Vejprnická - Slovanské údolí

Rekonstrukce páru tramvajových zastávek proběhla v rámci připojení OZ Lidl. Původní úzké ostrůvky bez zajištěného přístupu byly nahrazeny komfortními nástupišti v poloze za křižovatkou (kvůli rozhledům vozidel při odbočování), doplněno zábradlí, přístřešky, světelná signalizace.

 

Zastávka Vejprnická - Slovanské údolíZastávka Vejprnická - Slovanské údolí

Účinnost:

 • zvýšení bezpečnosti chodců
 • vznik nehod v křižovatce Vejprnická x OZ Lidl (bez účasti chodců)

rok realizace: 2004-5

náklady: nezjištěny

zajišťoval: soukromý investor

Rekonstrukce Malické ul.

Oprava místní komunikace ve čtvrti Roudná. V rámci stavby byla před základní školou nově upravena autobusová zastávka s dělicím pásem bez možnosti předjetí autobusu - tzv. zastávková zátka. Přechod pro chodce byl rozdělen ostrůvkem. Tím došlo ke zvýšení bezpečnosti chodců, zejména v době zastavení autobusu MHD.

 

Rekonstrukce Malická ul.Rekonstrukce Malická ul.

Účinnost:

 • zvýšení bezpečnosti chodců
 • pokles průměrné rychlosti

rok realizace: 2005

náklady: 16 mil. Kč

zajišťoval: ÚIMP

Chodník v ul. Plzeňská cesta - I. etapa

Došlo k doplnění chodníku na Plzeňské cestě mezi Bručnou a Hradištěm. Tím došlo ke zvýšení bezpečnosti chodců.

 

Chodník v ul. Plzeňská cestaChodník v ul. Plzeňská cesta

Účinnost:

 • zvýšení bezpečnosti chodců

rok realizace: 2005

náklady: 1,2 mil. Kč

zajišťoval: ÚMO 2

Stavební úprava Univerzitní ul.

Úprava spočívala v rozdělení komunikace dělicím pásem tak, aby vznikl bezpečný přechod pro chodce v místě intenzivního přístupu k autobusové zastávce. Tím bylo zabráněno předjíždění na přechodu a snížena rychlost vozidel. Současně vzniklo místo pro odbočení na parkoviště ZČU a zastávka byla posunuta blíž ke vstupu do školy.

 

Stavební úprava Univerzitní uliceStavební úprava Univerzitní ulice

Účinnost:

 • zvýšení bezpečnosti chodců
 • pokles průměrné rychlosti

rok realizace: 2005

náklady: 3,4 mil. Kč

zajišťoval: SVSMP

Chodník v ul. Štefánikova

V rámci celoplošné opravy Štefánikovy ul. v Černicích (směr do Radobyčic) byl doplněn chybějící kus chodníku před Konvalinkovou ul. Tím došlo ke zvýšení bezpečnosti chodců.

 

Chodník v ul. ŠtefánikovaChodník v ul. Štefánikova

Účinnost:

 • zvýšení bezpečnosti chodců

rok realizace: 2005

náklady: 2,1 mil. Kč

zajišťoval: SVSMP

Úprava křižovatky Zborovská x Za Rybárnou

V křižovatce za Tyršovým mostem, z hlediska chodců ve zcela nepřehledném místě, byl na vedlejší komunikaci doplněn směrovací ostrůvek, což umožnilo zřídit dělený přechod.

 

Křižovatka Zborovská a Za RybárnouKřižovatka Zborovská a Za Rybárnou

Účinnost:

 • zvýšení bezpečnosti chodců
 • v roce 2006 nedošlo v prostoru křižovatky k žádné hlášené nehodové události

rok realizace: 2005

náklady: 0,3 mil. Kč

zajišťoval: ÚMO 3

Rekonstrukce Aleje Svobody

Stavební úprava místní komunikace v úseku Karlovarská - Lidická se systematickým uplatněním prvků ke zvýšení bezpečnosti chodců. Některé přechody byly před úpravou dlouhé až 18 m. Po přestavbě jsou všechny přechody dělené, bezbariérové, nově zřízeny např. u Vlastiny ul. Rovněž došlo ke zvýšení počtu parkovacích stání. Na tuto stavbu byla čerpána dotace SFDI z programu opatření ke zvýšení bezpečnosti dopravy a zpřístupnění staveb osobám se sníženou schopností pohybu a orientace.

 

Rekonstrukce Aleje SvobodyRekonstrukce Aleje Svobody

Účinnost:

 • zvýšení bezpečnosti chodců
 • zpřehlednění předmětného úseku

rok realizace: 2005-6

náklady: 17,6 mil. Kč

zajišťoval: SVSMP

Tramvajová zastávka Karlovarská - Boženy Němcové

Na Karlovarské třídě bylo obnoveno světelné signalizační zařízení v křižovatce s ul. Boženy Němcové a byly upraveny přechody pro chodce. V minulých letech zde došlo k několika nehodám s účastí chodce, které skončily smrtelným zraněním. Podle současných zásad pro zřizování přechodů pro chodce byla délka přechodů zkrácena na 6,5m. Přechod přes koleje je vybaven pouze výstražným oranžovým světlem, které se spíná při jízdě tramvaje.

 

Zastávka Karlovarská - Boženy NěmcovéZastávka Karlovarská - Boženy Němcové

Účinnost:

 • zvýšení bezpečnosti chodců
 • rok realizace: 2006

náklady: 4 mil. Kč

zajišťoval: SVSMP

Rekonstrukce přestupního uzlu Gerská x Studentská

V  roce 2006 byla provedena celková úprava křižovatky Gerská x Studentská. Hlavní cíle byly: vybudovat přestupní uzel mezi městskými a regionálními autobusy a tramvajemi, zvýšit bezpečnost chodců při pohybu v křižovatce, zvýšit kapacitu křižovatky, snížit počet dopravních nehod. Pro zkrácení přestupů na autobusy ve směru na Košutku byla provedena změna polohy tramvajové zastávky, byly doplněny a prodlouženy zálivy pro autobusy, zkráceny přechody pro chodce, doplněn druhý řadicí pruh na Gerské ulici směr Záluží, upraveny křižovatkové oblouky. Tramvajová nástupiště byla vybavena novým zábradlím a přístřešky, přístupy na zastávky jsou nyní i ze strany odvrácené od křižovatky. Součástí rekonstrukce byla i výměna světelné signalizace.

 

Rekonstrukce Gerská - StudentskáRekonstrukce Gerská - Studentská

Účinnost:

 • zvýšení bezpečnosti dopravy včetně pohybu chodců
 • pozitivní vliv na provoz veřejné i individuální dopravy

rok realizace: 2006

náklady: 23 mil. Kč

zajišťoval: SVSMP

Přechod pro chodce Slovanská na Mikulášském nám.

V létě 2006 byla provedena rekonstrukce světelné signalizace v křižovatce Slovanská x Sladkovského, což bylo spojeno s rekonstrukcí tramvajové trati. Bylo doplněno též nové světelné signalizační zařízení na přechodu pro chodce přes Slovanskou tř. u Rubešovy ulice a současně byla posunuta tramvajová zastávka směr Slovany  tak, aby chodci na Mikulášské nám. využívali řízený přechod. V závěru stavby rozhodl Krajský úřad Plzeňského kraje, že signalizované přechody pro chodce přes Slovanskou třídu nebudou vyznačeny vodorovným značením.

 

Přechod pro chodce Slovanská na Mikulášském nám. Přechod pro chodce Slovanská na Mikulášském nám.

Účinnost:

 • zvýšení bezpečnosti chodců
 • vyřešeno problematické přecházení vozovky frekventované silnice I/20 v oblasti Mikulášského nám.

rok realizace: 2006 srpen - říjen

náklady: 19 mil. Kč

zajišťoval: ÚIMP + SVSMP

Přechod pro chodce Vejprnická v křižovatce s ul. Terezie Brzkové

Nově zřízený přechod s dělicím ostrůvkem - požadavek mateřské školky.

 

Přechod pro chodce Vejprnická - ul. Terezie Brzkové Přechod pro chodce Vejprnická - ul. Terezie Brzkové

Účinnost:

 • zvýšení bezpečnosti chodců

rok realizace: 2006

náklady: 0,5 mil. Kč

zajišťoval: SVSMP + SÚS Kralovice

Město Plzeň