2005

Základní informace o odtahové službě Správy veřejného statku města Plzně

17. 8. 2005 | Autor: Haldová Vladislava

Ceny za nucené odtahy silničních vozidel

za jeden nucený odtah neúplný ..................... 700,- Kč
za jeden nucený odtah úplný ....................... 1.200,- Kč

Neúplný odtah se účtuje v případech, kdy je započato s upínáním kolového závěsu (botičky) k vozidlu.

Úplný odtah se účtuje v případech, kdy je odtahované vozidlo zvednuto nad povrch vozovky.

Mercedes

 

Ceny za služby odtahového parkoviště spojené s nepřetržitýn střežením odtaženého vozidla

za 1. den (den odtažení) ............................... 80,- Kč
za každý další i započatý den ..................... 110,- Kč

Všechny ceny jsou uvedeny včetně DPH .

Poloha odtahového parkoviště

 

Mapaadresa: Radčická 6, Plzeň
č. tel.: 377 224 271

 

Město Plzeň