Veřejná doprava

Tramvají číslo 3 na Vinice

1. 9. 2021 | Autor: Klas Miroslav

Rok 2023

V říjnu 2023 byla se sdružením firem Sudop Brno a Valbek podepsána smlouva na zpracování dokumentace pro společné územně stavební povolení (DÚSP) na novou tramvajovou trať v Plzni na Vinice. Město za projekt zaplatí 9,15 milionu korun bez DPH. Podrobnější informace přinesl web: Z dopravy.

Rok 2022

Dne 16. května 2022 Rada města Plzně usnesením č. 428/2022 souhlasila s dalším pokračováním projekčních příprav dokumentace pro důležité územní řízení. Dále usnesením č. 372/2022 souhlasila se zařazením záměru do Plánu udržitelné mobility města Plzeň (opatření č.107). Veřejnost jsme o tom informovali: odkaz

Dne 12. září 2022 Zastupitelstvo města Plzně schválilo v usnesení č. 283/22 projekt tramvajové tratě jako součást tzv. Akčního plánu Strategie plzeňské aglomerace 21+:  odkaz  Veřejnost jsme o tom informovali: web Z dopravy

 Rok 2021

Projednání technických studií s veřejností

Odstavená moderní tramvaj u zastávky Brněnská informovala obyvatele sídliště Vinice o chystaném záměru ve dnech 14.-22. září 2021.  Stala se vděčným cílem návštěv značné části obyvatel a zájemců o dopravu. V exteriéru a interiéru se návštěvníci mohli seznámit se studií, vizualizacemi a sdělit názor v anketě.   

 

Projednání s veřejností proběhlo u tramvajového stánku na Vinicích ve dnech 16. a 20. září 2021. Zúčastnilo se jej vedení městského obvodu Plzeň 1, náměstek primátora pro dopravu města Plzně, PMDP a.s., dopravní odborníci z technických úřadů města a samozřejmě hlavní projektant - zhotovitel studie. 

O úpravách Radyňské ulice pro uvažovanou tramvajovou konečnou se hovořilo  s projektantem na  Mikulášském náměstí 23. září 2021.

 Doprovodná akce celého projednávání projektu linky č. 3 proběhla 12. září 2021 u základní školy na Vinicích. Zaměstnanci SVSMP a členové spolku provozujícího Muzeum dopravy ve Strašicích si s dětmi hráli na dopravní podnik. Součástí programu byla i tramvajoškola a jízdy po fiktivních linkách. Netradiční formou jsme tak zvali rodiče dětí na projednání záměru.  Ze školy pak proběhlo o několik exkurzí do tramvajového vozu, ve kterém byla také uspořádána výstava výtvarných děl o tom, jak si děti představují budoucnost dopravy na Vinicích.  

Soubory ke stažení:

Město Plzeň