Rybníky a vodní toky

Městské rybníky mimo území města Plzně

19. 5. 2006 | Autor: Havelka Richard , Ing.

Město Plzeň má ve svém majetku také několik rybníků, které se nacházejí mimo jeho katastrální území, v okresech Plzeň - sever, Plzeň - jih, ale také Rokycany a Domažlice.

V katastrálním území Zruč je to rybník Drahotín, vybudovaný již v roce 1567 (více z historie zde). Celková vodní plocha je při normální hladině 9,2 ha. Pro svou vysokou úživnost je rybník využíván pro chov tržních ryb, jejichž předvánoční prodej na městských sádkách v Plzni se stal již tradicí. Nádrž se nachází v blízkosti chatové oblasti a je proto hojně využívána i pro rekreaci.

Dalšími rybníky v majetku města Plzně jsou lesní rybníky Horní a Dolní Kokotský s výměrou 3,6 a 2,9 ha. Oba se nacházejí na katastrálním území obce Bušovice. Rybníky jsou pojmenovány po obci Kokot zaniklé v 15. století. Vzhledem ke specifickým podmínkám je biotop Kokotských rybníků významným krajinotvorným a retenčním prvkem.

Kolotské rybníky Kolotské rybníky

U obce Vitinka v okrese Rokycany se nachází stejnojmenný dvouhektarový rybník Vitinka, označovaný také jako Velký rybník, vybudovaný někdy kolem roku 1781. Je využíván především k chovu ryb a k rekreaci.

Rybník Vitinka Rybník Vitinka

Rybník Fulín v katastrálním území Vejprnice leží v blízkosti dálnice ve směru na Rozvadov. Jeho výměra je 2,6 ha. V současné době je v pronájmu místní organizace ČRS Líně, která ho využívá k produkci ryb. Vzhledem ke své poloze je rybník významný pro retenci vod jak z okolí dálnice, tak ze zemědělsky obhospodařovaných ploch v okolí.

Rybník v katastrálním území obce Střelice nazývaný Pod vrchem Trní má výměru 4,1 ha. Je produkčním rybníkem místní organizace ČRS Holýšov, která si ho od města Plzně pronajala.

Související články

Bolevecká rybniční soustava

Bolevecká rybniční soustava

17. 5. 2006 | Autor: Havelka Richard , Ing.

Nejvýznamnějšími a také nejznámějšími rybníky v majetku města Plzně jsou rybníky Bolevecké soustavy, budované od roku 1460 na Boleveckém potoce. Bolevecký potok pramení pod hřebenem Sytné a Krkavce v nadmořské výšce 400 m a … Více

Město Plzeň