články

Drahotín - rybník města Plzně

24. 1. 2006 | Autor: Havelka Richard , Ing.

V roce 1514 koupili Plzenští od Jana a Bernarta z Valdštejna větší statek, vesnice Dolany, Druztovou, Senec, Chrást a Zruč za 1782 kop zlatých a 58 grošů českých. Ve smlouvě bylo ustanovení, že oba bratři mohou vesnice získat zpět za tutéž cenu, dají-li předem jeden rok vědět. Když potom zemřel Bernard v r. 1517, dotazovali se Plzenští Jana z Valdštejna, zda chce uvedené vesnice získat pro sebe. Jan však svolil, aby si je Plzenští nechali trvale, a tak mu bylo ke kupní sumě přidáno ještě 200 kop zlatých.

Roku 1567 rozhodli Plzenští o vybudování velkého rybníka Drahotína a dvou menších rybníků v Druztové. Na stavbu Drahotínského rybníka vydalo město rybníkáři Zikmundovi Plzákovi 170 kop grošů míšenských a na stavbu rybníků v Druztové 127 kop grošů míšenských a 90 tolarů.

Koncem 16. století vlastnila Plzeň 30 větších i menších rybníků v pěti územních celcích. Rybniční hospodářství města Plzně bylo soustředěno do tří rybničních soustav, a to zejména bolevecké s 12 rybníky, kokotské rybniční soustavy nad Chrástem se 7 rybníky a drahotínské soustavy u Druztové se 3 rybníky. Na svém rybničním panství zavedlo město pokročilou Krčínovu a Dubraviovu metodu třecích, vytažních a kapřích rybníků. Za třicetileté války zpustlo 16 městských rybníků, hlavně výtažníků, což zle porušilo celou chovnou soustavu.

Město Plzeň